één-jarige kwekerij

De fruitboom staat nog in de kinderschoenen.

Door een appelras met een goede smaak, bijvoorbeeld de Elstar, op het wortelgestel van een ander appelras te enten combineer je het beste van beide werelden. In de winter worden de enten op de onderstammen gezet. Daarna worden de planten gekoeld totdat ze uitgeplant kunnen worden.

In de 1-jarige teelt plant de boomkweker een geënte onderstam.

De onderstam komt van het moederbed van een gespecialiseerde boomkweker. Het enthout koopt de boomkweker meestal van de Vermeerderingstuinen Nederland in Horst en Zeewolde.

Na het planten krijgen de boompjes blad en worden wilde scheuten, afkomstig van de onderstam, verwijderd. Het geënte ras wordt op één hoofdtak gezet om zo een mooie, rechte stam te vormen. Door bij iedere plant een stok te zetten kan de stam recht worden aangebonden. Het planten en het plaatsen van de stok wordt veelal machinaal gedaan. Heb je dit ook al gezien in onze kwekerij?

Medewerkers van Naktuinbouw keuren tussentijds de planten als ze 1 of 2 jaar oud zijn. Dit is een keuringsinstantie die de kwaliteit bewaakt en bevordert in de tuinbouw. Zij keuren de bomen op rasechtheid en gezondheid en geven hiervoor een certificaat/keurmerk uit. Dankzij deze kwaliteitsgarantie op topniveau vinden onze fruitbomen gretig aftrek in vele landen van de wereld.

*Fase 2 van het teeltproces van fruitbomen door boomkwekers is achter de rug en nu volgt de 2-jarige kwekerij

First year nursery

The fruit tree is still in its infancy.

By grafting a tasty apple variety, such as Elstar, onto the root system of another apple variety, you get the best of both worlds. In winter, the cuttings of the desired variety – known as ‘scions’ – are grafted onto the rootstocks. Then the plants are kept in cold storage until they can be planted out.

In the first year, the fruit tree breeder plants out the grafted rootstocks.

The rootstocks come from the stool bed of a specialist fruit tree breeder. Dutch breeders source most of their scions from a producer called Vermeerderingstuinen Nederland in Horst and Zeewolde.

After planting, the young tree starts growing leaves, and any suckers emerging from the rootstock are removed. The variety being grafted is placed on a single main stem so that it forms a nice straight ‘leader’. To keep the leader straight, each one is secured to a cane inserted in the ground next to it. The planting and insertion of the cane are often done mechanically. Have you seen this in our nursery?

Officials from the Netherlands Inspection Service for Horticulture (Naktuinbouw) – the body that monitors and promotes quality in horticulture – inspect the one- or two-year-old plants. They check the varietal identity and the health of the trees and issue them with a certificate/quality mark. Thanks to this top-level quality guarantee, our fruit trees are sought after in many countries around the world.

* Phase 2 of the fruit tree growing process is now over. Now the trees move onto the second year nursery.

LTO-BvPZb-logo_2019-compact 3@4x-100

LTO Nederland Vakgroep Fruitgewassen
Meer informatie
Contact