Lees alles over de Insecten B&B

Fruittelers stimuleren in toenemende mate de permanente aanwezigheid van (wilde) bijen en andere insecten. Door langs de randen van de percelen uitnodigende plekken te creëren worden wilde bijen gelokt om de bloemen te bestuiven. Dit doen fruittelers door verschillende maatregelen te nemen, zoals:

  • Creëren van nestelgelegenheden voor wilde bijen, zoals bijenhotels.
  • Aanleggen van extra voedselaanbod voor bijen, zoals bloemenstroken en gemengde hagen.
  • Bloemen, takken, houtwal, losse boom of struik laten staan.
  • Maaibeleid aanpassen.
  • Gebruik van gewasbescherming tot een minimum beperken.

Door deze maatregelen vinden de bijen de boomgaarden nóg aantrekkelijker. Zo kunnen ze bijdragen aan de bestuiving.

Wist je dat...

In 2020 zijn er 136.027 bijen geteld in Nederland tijdens de Nationale Bijentelling.