Over ons

Fruittelers zorgen voor een gezond product en aantrekkelijk landschap. Ze telen met respect voor de natuur en zijn gastvrij voor mens en dier. Telers en ketenpartijen acteren voortdurend op de uitdagingen die de samenleving van hen vraagt. Waardering voor het product én voor alle inspanningen van de fruittelers is daarin noodzakelijk. Dat lukt als er
richting en ruchtbaarheid wordt gegeven aan vernieuwing en betrokken partners in samenhang werken om dit te bereiken. Op naar een Nederlandse fruitteelt met toekomst, en daarom: FRUITVOORUIT.NL

Wat is FRUITVOORUIT.NL

Platform FRUITVOORUIT.NL is een unieke samenwerking tussen de Nederlandse fruittelers, handelspartijen, telerscoöperaties en dienstverleners in de sector. Samen willen zij werken aan een toekomstbestendige fruitsector. Op dit moment zijn de partners in het platform: de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) als coördinerend partner, GroentenFruit Huis, Koninklijke FruitMasters, The Greenery, Vogelaar Vredehof, Oxin Growers, Fruitconsult en CAF. Elke partij die de fruitsector vooruit kan en wil brengen is van harte uitgenodigd zich bij het platform
aan te sluiten.

Teeltinnovatie gericht op de toekomst

Als eerste stap heeft FRUITVOORUIT.NL de Teelt Innovatie Roadmap opgesteld om richting te geven aan de noodzakelijk, duurzame innovaties voor een toekomstbestendige fruitteelt.

De Roadmap geeft hiervoor de route aan: een gezond GEWAS in een vitale BODEM voor een toekomstbestendig BEDRIJF met zorg voor de OMGEVING.

Bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van precisie-technologie in de boomgaard, datamanagement van teeltgegevens, ontwikkeling van teeltsystemen om weerbaar(der) te
kunnen telen en het versterken van de positie van individuele teeltbedrijven in de maatschappij en keten.

Alle partners maken zowel samen als binnen hun eigen organisaties werk van deze route.

logo_fruitvooruit

Wat doet FRUITVOORUIT.NL

  • Met kracht het verhaal van de fruitsector vertellen aan de samenleving. Over hoe de fruitteelt is veranderd, hoe duurzaam de sector inmiddels al is. Een verhaal gebaseerd op feiten en cijfers, afkomstig van onafhankelijke bronnen. De partijen uit het platform
    laten zien waarin de fruitsector uitblinkt en waar nog aan gewerkt wordt, of moet worden, in verdere verduurzaming.
  • Richting geven aan hoe de fruitteelt zich moet voorbereiden op de toekomst door middel van de Teelt Innovatie Roadmap. Deze Roadmap wijst de weg naar de gewenste en noodzakelijke innovaties voor de fruitteelt, door te focussen op vier thema’s: Gezond Gewas, Vitale Bodem, Toekomstbestendig Bedrijf en Zorg voor de Omgeving. De FRUITVOORUIT.NL partners bundelen hun kennis en krachten om verder te komen met teeltinnovatie gericht op de toekomst.

 Wat wil FRUITVOORUIT.NL

  • Meer waardering voor de fruittelers en hun inzet voor het verduurzamen van de sector, respect voor de natuur en hun gezonde, lekkere producten. Samen laten zien en vertellen dat fruittelers zoveel meer doen voor onze maatschappij dan lekker en gezond fruit telen.
  • De positie van de fruittelers verbeteren en de sector zodat de sector klaar is voor de toekomst, door gericht te innoveren op vier thema’s: gezond gewas, vitale bodem, zorg voor de omgeving en een toekomstbestendig bedrijf. Samen werken aan vernieuwing
    voor een Nederlandse fruitteelt met toekomst.
beeld-TIR-2

FRUITVOORUIT.NL nodigt uit

Succes bereik je samen! De FRUITVOORUIT.NL partners nodigen bedrijven in de keten, landelijke en regionale overheden en ieder ander die een bijdrage wil leveren van harte uit om samen de Nederlandse fruitsector VOORUIT te helpen.

Stuur een vrijblijvende e-mail naar info@fruitvooruit.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie.