Boomgaard van de toekomst

Drones, robots en techniek; ontdek de boomgaard van de toekomst.

De ontwikkelingen binnen de fruitteelt gaan snel. De afgelopen jaren zijn er verschillende technische oplossingen bedacht om het telen van fruitbomen makkelijker, beter en duurzamer te maken. Zo worden drones ingezet om de vitaliteit van de boomgaard te controleren. De drone maakt inzichtelijk wat een boom nodig heeft, denk aan extra bemesting en ziektebestrijding. Heb je onze drone ook al gezien?

Ook het plukken van de oogst wordt steeds vaker geautomatiseerd, omdat arbeid duur is en er steeds minder mensen beschikbaar zijn om fruit te plukken. In de boomgaard van de toekomst worden hardwerkende telers in de drukste tijd van het jaar, de oogstperiode, geholpen door plukrobots. Heb je het kunstwerk van onze robot al gezien?

Geldermalsen is het hart van de fruitteelt in Nederland. Hier staat ook de Fruit Tech Campus. Studenten, ondernemers en medewerkers van fruittelers uit het hele land worden hier opgeleid met nieuwe kennis van teelt, techniek, big data en robotisering. Wij maken ons klaar voor de boomgaard van de toekomst.

The orchard of the future

Drones, robots and technology: discover the orchard of tomorrow.

Fruit growing techniques are developing fast. An array of technical solutions have been devised in recent years, making growing fruit trees easier, more efficient and more sustainable. Drones are used to check the vitality of the orchard, for example. They help us see what a tree needs, whether it’s extra fertilisation or more protection against diseases. Have you seen our drone yet?

Harvesting is also becoming more and more automated, because labour is expensive and there are fewer and fewer people available to pick fruit. In the orchard of the future, hard-working growers get a helping hand from picking robots at the busiest time of the year, harvest time. Have you seen our robot masterpiece yet?

Geldermalsen is the fruit growing capital of the Netherlands. This is also where the Fruit Tech Campus is based. Students, entrepreneurs and fruit growers’ staff from all over the country go there to learn about cultivation, technology, big data and robotisation. We’re getting ready for the orchard of the future.