De boomgaard van nu

Fruit groeit en bloeit nooit alleen, maar altijd samen.

Een fruitteler werkt hard voor zijn mooie fruit, maar dit doet hij niet alleen. Zonder de hulp van bijen en andere insecten draagt de boom geen vruchten. Deze kleine diertjes zorgen voor bestuiving in de boomgaard. Doordat bijen en andere insecten van bloem naar bloem vliegen, helpen zij met de overdracht van stuifmeelkorrels waardoor vruchten ontstaan. Ook worden bewust insecten ingezet die natuurlijke vijanden zijn van insecten die schade toebrengen aan de boom. Een fruitteler is dus afhankelijk van insecten, ze vormen een geweldig team.

Heb je ons insectenhotel al ontdekt?

De meeste fruitteeltbedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Zij werken samen met vaste arbeidskrachten en tijdens de piekmomenten worden extra tijdelijke arbeidskrachten ingeschakeld. De fruitveiling is de plek waar de meeste telers hun fruit doorverkopen aan afnemers in binnen- en buitenland. Steeds meer fruitbedrijven kiezen ervoor om naast fruit telen ook andere inkomstenbronnen aan te boren. Ze treden bijvoorbeeld op als handelaar, koel- en/ of sorteerbedrijf of runnen een landwinkel, zorgboerderij of camping. Zo creëren zij meer kansen voor een bloeiende business.

The orchard of today

Fruit never grows on its own – there’s a whole team involved.

Fruit growers work hard to produce delicious fruit, but they’re just one part of the team. If it weren’t for bees and other insects, trees couldn’t bear any fruit. These little helpers pollinate the orchard, flying from flower to flower carrying the all-important grains of pollen needed to produce the fruits. Fruit growers also use insects that are natural enemies of other insects that can damage the trees. Fruit growers couldn’t do their job without insects, so they make a great team!

Have you discovered our insect hotel yet?

Most fruit farms in the Netherlands are family-run businesses. They work with permanent staff and during peak periods they also take on additional temporary workers. The fruit auction is where most growers sell their fruit to customers at home and abroad. More and more fruit farms are diversifying and have other sources of income besides fruit growing. They might work as a trader, a cold storage or sorting business or run a farm shop, a care farm or a campsite. This way, they create more opportunities for their business to thrive.

LTO-BvPZb-logo_2019-compact 3@4x-100

LTO Nederland Vakgroep Fruitgewassen
Meer informatie
Contact