Kennistransfer Plantgezondheid

Kennistransfer Plantgezondheid brengt nieuwe kennis uit onderzoek naar de praktijk.

NFO, LTO, Branche Organisatie Akkerbouw, Glastuinbouw Nederland en Wageningen Research werken samen onder de naam Kennistransfer Plantgezondheid. Binnen deze samenwerking wisselen zij nieuwe wetenschappelijke kennis uit over plantgezondheid en vertalen zij deze naar de dagelijkse praktijk van het teeltbedrijf.

De fruitsector gaat binnen dit project in eerste instantie aan de slag met twee onderwerpen, namelijk geïntegreerde gewasbescherming en biodiversiteit.

Omdat geïntegreerde gewasbescherming een breed thema is, starten we met het bijeenbrengen van beschikbare kennis rond bodemziekten in kleinfruit, kevers (onder andere de perenknopkever en appelbloesemkever), wantsen (onder andere de groene appelwants, toortswants en schilwantsen), de suzuki-fruitvlieg en schurft.

Op het gebied van biodiversiteit wordt gestart met kennisbundeling over biodiversiteit in fruitboomgaarden. Ook gaat WUR samen met experts uit de genoemde sectoren definiëren wat we precies verstaan onder biodiversiteit voor de fruitteelt. Waar willen of kunnen we het mee vergelijken? Bos, heide of akkerbouw? Of is het beter een eigen omschrijving te maken die duidelijkheid geeft over hoe we hierover het beste kunnen communiceren met de omgeving?

Kennistransfer Plantgezondheid is een vierjarig project en valt onder het nieuwe programma Kennis op Maat van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Het wordt mede gefinancierd door het ministerie van LNV. De fruitactiviteiten binnen dit project vallen niet alleen onder de vlag van de NFO, maar ook onder die van FRUITVOORUIT.nl.

Resultaten & downloads

Meer informatie vindt u hier.