Fruit 4.0 van onderzoek naar praktijk

In het vierjarige project ‘Precisiefruitteelt, van onderzoek naar praktijk’ werken bijna veertig fruittelers, verdeeld over drie regionale studiegroepen, aan de implementatie van nieuwe technologieën. Het gaat dan vooral om het in de praktijk brengen van kennis die de afgelopen jaren is ontwikkeld op het gebied van datamanagement en precisiefruitteelt.

De studiegroepen worden begeleid door Wageningen University & Research en een ervaren teeltbegeleider van Proeftuin Randwijk. De Nederlandse Fruittelers Organisatie ondersteunt in de coördinatie van het project. Verder zijn Aurea Imaging, Munckhof Fruit Tech Innovators, Q-ray en AeresTech Productions aangesloten bij het project. Binnen iedere studiegroep is een fruitbedrijf aangewezen als demobedrijf. Op deze bedrijven worden verschillende nieuwe technologieën gedemonstreerd, zoals het maken van bloesem- en oogstprognosekaarten.

Het is de bedoeling dat de hele sector op deze manier kennis kan opdoen over de mogelijkheden van precisiefruitteelt. Vanuit het project zullen daarom ook breed toegankelijke masterclasses en demodagen worden georganiseerd. Daarnaast zijn studenten welkom om aan te haken bij de studiegroep of andere activiteiten binnen het project. Zo wordt geborgd dat kennis uit onderzoek uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt ingezet in de praktijk.

Dit project is een initiatief van NFO en WUR en valt onder het programma Kennis op Maat van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Het project wordt mede gefinancierd door het ministerie van LNV.

Resultaten & downloads

Meer informatie vindt u hier.