High Tech voor de keten in Fruit 4.0

Fruit 4.0 is een project waarin telers, onderzoekers, techniekbedrijven en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hun krachten bundelen om met datamanagement en slimme technologie de kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen te versterken.

In het project zet de sector stappen om met behulp van speciale camera’s de ontwikkeling van de bloesem en de groei van de vruchten te volgen. Die informatie wordt gebruikt om de teelt te optimaliseren en gewasbescherming met steeds meer precisie toe te passen.

Zo is binnen dit project een eerste prototype van een sensorplatform ontwikkeld dat de hoeveelheid bloesem en appels op boomniveau inzichtelijk maakt. Ook is gewerkt aan precisiespuittechnologie die ervoor zorgt dat op boomniveau gespoten kan worden, en aan toepassingsmogelijkheden om opbrengstverschillen binnen een boomgaard in kaart te brengen.

Dit project is een initiatief van de NFO en wordt gefinancierd door een breed consortium uit het bedrijfsleven in en rond de fruitteeltsector en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.