Internationale samenwerking ‘Orchard of the Future’

Organisaties uit Nederland en de Verenigde Staten (staten Californië en Washington) gaan de komende jaren samen werken aan de ‘Boomgaard van de Toekomst’.

Waarom internationaal samenwerken?

De verwachtingen van deze samenwerking zijn hooggespannen. Er is namelijk sprake van gelijkgestemde partners, die te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen. Zo hebben fruittelers aan beide kanten van de oceaan behoefte aan technologische oplossingen, die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van hun bedrijven. De internationale samenwerking moet versnelling van de ontwikkeling en implementatie van technologie voor de fruitteelt mogelijk te maken.

Waar gaan de partners aan werken?

Vier bouwstenen zijn nodig om te komen tot de boomgaard van de toekomst: sensortechnologie, datamanagement, robotisering & automatisering en de inrichting van de boomgaard. Nederland loopt voorop in sensortechnologie en datamanagement, terwijl men in de staat Washington al ver is met robotisering/automatisering en inrichting van de boomgaard. Doordat beide regio’s nu al werken aan innovaties rond alle vier de bouwstenen kunnen ze elkaar versterken en wordt versnelling mogelijk.
De eerste stap is de samenwerking binnen het project ‘The Next Fruit 4.0’, waar ook het platform FRUITVOORUIT.NL bij betrokken is.

Ook meedoen?

Er is volop ruimte om mee te doen! Deelname biedt een groot netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en telers.
Kijk voor meer info op de website van FME.

Resultaten & downloads