Onderzoek zwartvruchtrot

Appels en peren worden in het najaar geplukt. Waardoor kun je dan in de zomer toch nog een lekkere Hollandse appel of peer eten? Dat is te danken aan het feit dat fruittelers hun fruit zorgvuldig bewaren in koelcellen. Dit bewaren is echter niet zonder risico; aantasting van vruchten door schimmels ligt op de loer.

Fruittelers zoeken naar een antwoord op de vraag hoe ze deze schimmels op een natuurlijke manier kunnen voorkomen. Dit project richt zich op het beantwoorden van deze vraag voor zwartvruchtrot (Stemphylium) én vruchtrot veroorzakende schimmels (lenticelspot en visogen). In het project wil de sector meer te weten komen over:

  • De levenscyclus van deze schimmels (infectiemomenten en infectieproces).
  • Hoe en waar deze schimmels in boomgaarden overleven (bijvoorbeeld op bladresten, op dood hout of onkruid).
  • Wat het juiste moment van ingrijpen is om het ontstaan van zwartvruchtrot / vruchtrot te voorkomen.

Het project moet bijdragen aan gerichtere bestrijdingsstrategieën, het gerichter kunnen werken aan hygiëne in de boomgaard en verbeterde waarschuwingsmodellen die worden verwerkt in een zogenaamd boomgaardprotocol.

Het doel van dit project is een verduurzaming van de aanpak van schimmelziekten en het voorkomen van verspilling van gezond voedsel tijdens de bewaring van fruit.

Dit project is een initiatief van de NFO. Het wordt gefinancierd door NFO, diverse verkooporganisaties, diverse gewasbeschermingsfabrikanten en fruitteeltadviseurs en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Resultaten & downloads