Sensing the soil

De bodem is de basis voor een gezond gewas en lekker fruit. Om de bodem gezond te houden, is het nodig om betrouwbare, actuele en ruimtelijke informatie te verzamelen over bodemvocht, organische stof en nutriënten.

Fruittelers stoppen regelmatig hun handen in de grond om te zien hoe het is gesteld met de bodem. Ook maken ze gebruik van sensoren die bijvoorbeeld het vochtgehalte in de bodem meten. Maar daarmee hebben telers nog geen exacte informatie over een hele boomgaard.

In dit project wordt daarom gewerkt aan de ontwikkeling van een bodemscanner, die op een betrouwbare manier de pH, het vochtgehalte, het zand-/kleigehalte en de bodemdichtheid bepaalt van de boomstroken in een boomgaard. Daarnaast worden nieuwe vochtsensoren getoetst om het vochtgehalte in de loop van de tijd te bepalen, met een betrouwbare vertaling naar zogenaamde zuigspanningsstreefwaarden. Ook wordt in dit project een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van precisiemachines die stikstof, compost of organische mest op basis van taakkaarten gevarieerd kunnen toepassen.

Met de kennis uit dit project wil de sector het mogelijk maken om water en meststoffen gerichter toe te dienen. Dit voorkomt verspilling van water en nutriënten en draagt daarmee bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Dit project is een initiatief van de NFO. Het wordt gefinancierd door NFO, ZLTO, Fruitconsult, GPX Solutions, VGB Watertechniek, Bosta, CaTec, Estede business solutions, Sensoterra, Fleuren Tech en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Resultaten & downloads

Meer informatie over dit project.

De terugblik van het eerste projectjaar.