twee-jarige kwekerij

Volwassen fruitbomen verlaten het ouderlijk nest.

In de winter wordt de eenjarige stam op de boomkwekerij tot op ongeveer 65cm ingeknipt. Het boomtype heet dan ook “knipboom”. In het voorjaar lopen alle knoppen van de afgeknipte stam uit. De boomkwekers halen dan alle scheutjes met de hand weg en laten alleen de bovenste staan. Hierdoor ontstaat er een mooi vertakte boom op het stammetje.

Het is goed gelukt als er minimaal 6 mooie, vlakke takken in alle richtingen ontstaan. Om de vertakking te bevorderen, wordt in mei en juni het uiterste topje om de twee weken beschadigd. Hierdoor maakt de boom nieuwe takjes aan. Tussentijds worden de bomen aangebonden aan een stok om later mooie rechte bomen af te kunnen leveren.

In de herfst worden de bomen van een keurmerketiket van Naktuinbouw voorzien met naam en gezondheidsstatus. Na de bladval mogen de bomen gerooid worden. Dit gebeurt hoofdzakelijk machinaal. Na sortering op kwaliteit worden de bomen gebundeld en op pallets gestapeld. Vervolgens worden de pallets met bomen in de koelcel bewaard, totdat ze naar fruittelers in binnen- en buitenland worden vervoerd.

*Fase 3 van het teeltproces van fruitbomen door boomkwekers is achter de rug en nu wordt de boom verkocht aan de fruitteler die de planten verder opkweekt.

Second year nursery

Once fruit trees have come of age, it’s time to fly the nest.

In winter, the first year stem is cut back to about 65 cm in the tree nursery. That’s why we call this tree type a ‘snip tree’. In the spring, all the buds on the shortened stem start to develop. The fruit tree breeders then remove all the lower shoots by hand, leaving only the top ones in place. This creates a beautifully branched tree on the young stem.

The aim is to have at least six lovely, flat branches pointing in all directions. To promote branching, tips are ‘wounded’ every two weeks in May and June. This encourages the tree to create new branches. In the meantime, the trees are secured to a cane to help them grow nice and straight.

In the autumn, the trees are given a Naktuinbouw label with their name and health status. Once the leaves have dropped, the trees can be lifted, usually by machine. After being quality graded, the trees are bundled and stacked onto pallets and put into cold storage ready for shipping to fruit growers across the Netherlands and beyond.

* Phase 3 of the fruit tree nursery process is now over and the tree is sold on to the fruit grower for planting and growing on.

LTO-BvPZb-logo_2019-compact 3@4x-100

LTO Nederland Vakgroep Fruitgewassen
Meer informatie
Contact