Moederbedden

Moederbedden, de kraamkamer van fruitbomen.

In de moderne fruitteelt bestaat een boom in feite uit 2 delen. Een bovenstam of kroon en een onderstam. De onderstam is de basis van een fruitboom en het bepaalt in grote mate de eigenschappen van de boom. De onderstam en bovenstam worden meestal op elkaar gezet door middel van enten.

De boomkweker zet moederbedden op om de onderstammen te produceren. Boomkwekers noemen het als vakterm moerbedden. Door gezonde moederplanten in het voorjaar schuin in de grond te plaatsen, kun je ze later in het jaar als een lange stok in elkaar vlechten en plat op de grond leggen.

Aan de onderkant vormt de stok wortels en bovenop scheuten. Door in de zomer enkele keren wat aarde op de kleine scheutjes aan te brengen ontstaan aan de onderkant in de donkere aarde wortels. In het licht groeien de scheutjes verder door en worden steeds dikker.

Wanneer de scheuten in de herfst hun bladeren verliezen, worden ze net boven de moederstok door een speciale machine afgesneden. Je oogst of rooit dan als het ware de scheuten van de stok die recht omhoog zijn gegroeid. Deze onderstammen worden gebruikt om goed smakende fruitrassen op te enten.

*Fase 1 van het teeltproces van fruitbomen door boomkwekers is achter de rug en nu volgt de 1-jarige kwekerij.

Stool beds

Stool beds – nurseries for fruit trees.

In modern fruit cultivation, a tree actually consists of two parts: the crown and the rootstock. The rootstock forms the basis for a fruit tree and determines many of the tree’s characteristics. The crown and rootstock are usually joined together by means of grafting.

Fruit tree breeders produce rootstocks in special beds known in the trade as stool beds. In the spring, they plant healthy mother plants at an angle in the ground. Then, later in the year, the stems are braided together in long strips and laid flat on the ground.

Roots form at the bottom of the stems and shoots grow at the top. Soil is piled up around the young shoots in the summer, which encourages roots to form at the bottom of the new shoots in the dark soil. The parts above ground continue to grow and thicken.

When the shoots drop their leaves in the autumn, they are cut off just above the mother stock using a special machine. In effect, the shoots that have grown straight upwards are harvested, or lifted. These form the new rootstocks onto which the best-tasting fruit varieties are grafted.

* Phase 1 of the fruit tree growing process is now over. Now the young trees go into the first year nursery.

LTO-BvPZb-logo_2019-compact 3@4x-100

LTO Nederland Vakgroep Fruitgewassen
Meer informatie
Contact