Historische boomgaard

Vroeger was alles anders, maar ook beter?

Vroeger werd fruit gekweekt in zogenaamde hoogstamboomgaarden. De minimale stamlengte tot de vertakking was voor appelbomen 1,80 meter. De bomen stonden in het gras dat door vee werd afgegraasd. De boomgaarden werden vroeger hoofdzakelijk op kleigrond aangelegd. Het plukken van het fruit gebeurde met lange, houten ladders en plukmanden.

Na de Tweede Wereldoorlog maakten hoogstamboomgaarden plaats voor teelt op half- en vervolgens laagstammen. Dit betekent dat het fruit steeds lager bij de grond groeit. Dit was veel efficiënter voor het plukken en snoeien. De lange ladder was niet meer nodig.

Ondertussen ontstonden er dankzij innovatieve boomkwekers nieuwe fruitsoorten via veredeling. Deze werden voornamelijk toegepast op half- en laagstammen. Nieuwe soorten speelden in op de behoefte van de consument die steeds hogere eisen stelde aan de kwaliteit en de smaak van het fruit. De nieuwe soorten waren minder ziektegevoelig en het fruit was bijvoorbeeld beter houdbaar.

Momenteel worden er opnieuw hoogstamboomgaarden aangelegd, omdat het zo mooi past in het landschap.

The orchard of days gone by

Things were different in the past, but does that mean they were better?

Fruit used to be grown in what we call standard orchards. The minimum trunk height up to the branches of an apple tree was 1.8 metres. The trees stood in grass where cattle would graze. In the past, orchards were mainly laid out on clay soil. Fruit was picked with long, wooden ladders and baskets.

After the Second World War, standard orchards gave way to cultivation on dwarf trees, followed by semi-dwarf trees. This meant that the fruit grew closer to the ground, making picking and tree pruning much easier. Plus, the long ladder was no longer needed.

Since then, new fruit varieties have also been created by innovative fruit tree breeders. These were mainly grown on dwarf and semi-dwarf trees and were developed in response to consumers placing ever higher demands on the quality and taste of the fruit. The new varieties were less susceptible to disease and the fruit lasted longer.

Now, standard orchards are on the rise again because they blend in so wonderfully with the landscape.

LTO-BvPZb-logo_2019-compact 3@4x-100

LTO Nederland Vakgroep Fruitgewassen
Meer informatie
Contact