Fruitsector gaat digitaal

17 april 2018

Ook de fruitsector gaat digitaal, het gebruiken van drones om de wortelsnoei van fruitbomen te optimaliseren is namelijk vol in ontwikkeling. Dit is een mooie ontwikkeling, omdat er op deze manier een gelijkmatig gewas gecreëerd kan worden en een hogere opbrengst kan worden behaald. Daarbij wordt de intensieve teelt ook verbeterd voor de fruitteler. Het project dat hiervoor gestart is heet: ‘Dronebeelden voor beter boomgaardmanagement’ en heeft verschillende partners*.

 Het project is van start gegaan met vijf fruittelers in de Betuwe. Op drie momenten in de teelt heeft een drone opnamen gemaakt van verschillende perenbomen om een betrouwbare inschatting te maken van de groeikracht van de bomen. Hier wordt gekeken naar de hoeveelheid bloesem, boomvolume en de bladverkleuring in het najaar. De beelden van de drones worden vergeleken met de nametingen die in de praktijk met de hand worden gedaan. Met de informatie die uit de beelden van de drone komen wordt er een taakkaart gemaakt die een wortelsnijmachine door GPS aan gaat sturen. De snoei kan dan per boom worden uitgevoerd. De klus wordt voor de teler op deze manier flexibeler, met de data van de bomen uit het groeiseizoen hoeft er namelijk geen nieuwe basis worden gevormd voor de het wortelsnoeien in de winter. Omdat het project zo succesvol is tonen steeds meer fruittelers interesse in dit project.

*Partners in dit project zijn NFO, WUR, Proeftuin Randwijk, Fruitconsult, Aurea Imaging en GPX Solutions. Loonbedrijf Van Ossenbruggen uit Ingen gaat het wortelsnoeien op gps uitvoeren in dit project. Er zijn vijf telers in de Betuwe betrokken bij dit project. Het project maakt deel uit van Fieldlab Fruit 4.0 en krijgt financiële steun van Fruitpact (provincie Gelderland).

Bronnen:
- Drone brengt bloesem in kaart voor beter boomgaardmanagement
- Variabele wortelsnoei in fruit door gebruik van drone

NFO

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

Disclaimer 

NFO

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

Disclaimer 

Contact

+31 (0)79 368 13 00
info@nfofruit.nl

Contact

+31 (0)79 368 13 00
info@nfofruit.nl