Meer bloemen voor de wilde bij

14 maart 2018

Nederland ‘bij’-een, want de bijensoorten lopen terug. Van alle 358 wilde bijensoorten is volgens ‘Nederland Zoemt’ de helft bedreigd. Maar we blijven optimistisch, want er zijn verschillende projecten in het leven geroepen om de nestgelegenheid en het voedselaanbod voor de wilde bijen structureel te vergroten. Dit is cruciaal, omdat bijen ontzettend belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening.

 Met deze informatie in onze handen gedrukt, weten we dus dat het belangrijk is om aandacht aan dit probleem te besteden. De provincie Limburg is bijvoorbeeld dan ook al een bezige bij in het organiseren van verschillende projecten. En een mooi voorbeeld voor de rest van het land. In 2015 sloot de Provincie het Convenant 'Limburgers Bijeen', naar aanleiding hiervan werd het maaibeleid aangepast, zodat veiligheid, kostenbesparingen en meer bloeiende bermen samen konden gaan. Dáárnaast is de Provincie Limburg medeondertekenaar van de op 22 januari in Den Haag gepresenteerde Nationale Bijenstrategie.

 Twee lopende projecten in Limburg 'Bijenoasis' en 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' zorgen ervoor dat er met zijn alle gewerkt wordt aan het behouden van de verschillende bijensoorten. 'Bijenoasis' is een project uitgevoerd door de Plattelandscoöperatie Peel en Maas, zij hebben maar liefst 40 bijenoases gerealiseerd in heel Limburg! De fruittelers hebben tevens baat bij de projecten van de provincie. Met het project 'Meer Natuur voor Pittig Fruit' ervaren fruittelers hoe zij door beter onderdak te bieden aan wilde bijen op de boomgaarden de fruitopbrengst met 20% kunnen verhogen.

 Leuk feitje! Wist u dat wilde bijen ook tijdens lagere temperaturen vliegen? De honingbij doet dit bijvoorbeeld niet. Op deze manier zorgt de wilde bij ervoor dat het fruit ook tijdens fris weer wordt bestoven.

Bronnen:
Provincie Limburg Bijeen voor Bijen
Bijenstrategie
Nederland Zoemt

 

NFO

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

Disclaimer 

NFO

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer

Disclaimer 

Contact

+31 (0)79 368 13 00
info@nfofruit.nl

Contact

+31 (0)79 368 13 00
info@nfofruit.nl